ff award namens ing 615

 

Sabijn Timmers, Nationale-Nederlanden_

'Je programma mag nog zo mooi zijn en goede dingen doen; als je er niet over communiceert wordt het niets. Het is essentieel om communicatie als tweerichtingsverkeer te zien, te checken of je de ontvanger bereikt en of je manier van communiceren aanslaat. Iedereen heeft immers andere behoeften. ForceFive brengt bij ons structuur en creativiteit in de communicatie over een complex programma.'

 


Paul Loven, PGGM_

'Naar aanleiding van voortreffelijke referenties, heeft ForceFive bij PGGM een prima job gedaan. Met een projectleider die mij, ongeacht de inhoud van de boodschap, snel en tijdig wist te informeren. Belangrijker nog, daarbij werd goed aangevoeld wat voor mij echt belangrijk was en wat hij zelf moest oplossen. ForceFive bracht met deze projectleider een prima resultaat. Mijn complimenten aan ForceFive.'

 


Saul van Beurden, ING_

'De specialisten van ForceFive hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de vormgeving en uitvoering van de communicatie van het Transformatie Programma van OIB. Zij hebben onze strategie om helder en consistent te informeren over de ontwikkelingen en veranderingen in praktijk gebracht. Het overtuigen van nut en noodzaak heeft tot het gewenste draagvlak bij alle stakeholders geleid.'

 


Paul Slot, KPN_

'Mooi is om nu te zien dat het uiteindelijke model dat we hebben gedefinieerd steeds dient als leidraad. Elke keuze, inrichtingsvraag wordt beantwoord kijkende naar het uiteindelijke model, ons toekomstige doel.'

 


Ben Berndt, Nationale Nederlanden_

'ForceFive heeft onze organisatie geholpen om begrip te creëren voor de noodzaak van verandering en om de betrokkenheid te vergroten.'

 


Rob Visser, ING_

'De ervaren ForceFive programmamanager heeft sterk bijgedragen aan het neerzetten van de regieorganisatie voor deze outsourcing. Niet als afstandelijke projectmanager, maar als centrale spil 'met de voeten in de modder' zorgen dat het werk werd gedaan. Ook is gezorgd voor een keurige oplevering op een dusdanige wijze dat de eigen organisatie het werk nu overneemt.'Rob de Haas, (voormalig Group CIO), ABN AMRO_

'ForceFive heeft ABN AMRO ondersteund in het proces om te komen tot een bruikbare Service Catalogue. ForceFive heeft ons met specifieke kennis op dit gebied gestuurd. ABN AMRO heeft de inhoud van de Service Catalogue bepaald. Zonder de hulp van ForceFive zou dit een langdurig proces zijn geweest.'

 


Kurt Jansen, ABN AMRO_

'ForceFive heeft een goede bijdrage geleverd aan de implementatie van dit ABN AMRO IT-programma. Voor het eerst hebben wij nu wereldwijd een 'customer satisfaction' standaard en periodiek informatie over de gepercipieerde kwaliteit van IT-diensten bij onze klanten en zijn wij in staat gericht te werken aan de verbetering daarvan'