Business IT alignment Goede dialoog tussen business en IT betaalt zich terug

 

 FF 0015 Game crop 615

 

Business IT alignment is een breed begrip. Je kunt er alles onder scharen wat de relatie tussen business en IT afdelingen vormgeeft. En dat betreft zowel 'harde' afspraken over besluitvorming en budgettering binnen organisaties, als 'zachte' competenties die vorm geven aan een effectieve samenwerking. Business en IT moeten hun krachten bundelen om innovatieve producten te ontwikkelen en processen te verbeteren. De praktijk laat echter zien dat er nog veel te verbeteren is in de samenwerking tussen deze werelden.

 

ForceFive heeft een structuur ontwikkeld om te kijken naar de volwassenheid van organisaties op het gebied van business IT alignment. De Maturity Scan identificeert de volwassenheid van de samenwerking tussen business en IT en kent vijf groeifasen: Islands, Recognition, Collaboration, Alignment, Fusion. We kijken hierbij naar vijf hoofdgebieden voor de samenwerking zoals positionering, organisatie-inrichting, kennis en attitude, service- en kostentransparantie en portfoliobesturing.

 

Samen werken en spelen voor meer succes

Op teamniveau heeft ForceFive een 'alignment game' ontwikkeld om op een inspirerende en actieve manier na te denken over de samenwerking en verbeteringen die mogelijk zijn. Het spel wordt gespeeld op een groot speelveld van 3 x 3 meter met deelnemers van business en IT.

 

In het eerste deel bepalen de deelnemers hoe zij de samenwerking beoordelen, zij kiezen positie op het speelveld en beargumenteren hun keuze vanuit hun functie of rol. In het tweede deel worden gemengde teams gevormd die tegen elkaar spelen om de 'sleutels tot succes' te winnen. Bekijk hier de presentatie over de Alignment Game.

 

Lees meer over business IT alignment in het artikel in Tijdschrift voor IT Management: 'De IT-organisatie van de toekomst'